Semestertider

Kontoret håller stängt mellan 2/7 tom 24/7. Vaktmästeriet och felanmälan vardagar 09.00-09.30 tel. 0390-10595 eller e-post fel@grannahus.se Vid riktigt akuta fel ring SOS Alarm tel. 0390-10054 Kontorets e-post info@grannahus.se kollas av under stängningen. Vi önskar...

läs mer

Göran Karlsson har gått i pension

Göran anställdes på AB Grännahus 1975 och var således anställd över 40 år, under alla dessa år skaffade han sig erfarenhet och kunskap som AB Grännahus har haft mycket nytta av. Göran har mött och hjälpt tusentals hyresgäster och utfört en fantastik arbetsinsats hos...

läs mer

Energibesparing

För att spara energi bör du tänka pa att inte vädra för länge under den kalla årstiden. Kort vädring är mest effektiv. Ta hellre en dusch än ett bad. Diska inte under rinnande vatten. Säg till om packningar o dyl. behöver bytas i kranarna.

läs mer

Nyproduktion i Kaxholmen

AB Grännahus låter bygga 18 lägenheter i Kaxholmen. Projektet består av tre stycken huskroppar i tre våningar. Lägenheterna kommer ligga i ”Äppeldalen” på Tunnlandsvägen med en slående utsikt över Landsjön och Vättern. – Fantastiskt roligt att kunna vara med och...

läs mer